TEKNOYATIRIM HAKKINDA

Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya Rekabet Sıralamasında en üst sevilerde yer almaktadır.

Son yıllarda, gerek kamu gerekse diğer çeşitli kaynaklar yoluyla Ar-Ge ve yenilik projelerinin, inovatif fikirlerin desteklenmesine yönelik ciddi anlamda Ar-Ge harcamaları yapılmaktadır.

ülke olarak beklentimiz; yapılan bu harcamaların ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacak Yüksek Teknoloji içeren ürünlere dönüşmek suretiyle ticarileşmesidir.

Bakanlığımız, ortaya çıkacak bu yüksek teknoloji ürünlerin ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programı olan “Teknolojik ürün Yatırım Destek Programı” nı uygulamaya koymuştur. Program Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır.

Bu program ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Program sunumu için tıklayınız

Online sisteme giriş için tıklayınız